APK: ’n verstandige zaak

Voor de verkeersveiligheid én voor het milieu is het belangrijk dat uw auto in goede staat is. Daarom is indertijd de Algemene Periodieke Keuring (APK) ingevoerd. Bij deze jaarlijkse keuring wordt onderzocht of uw auto aan de minimale veiligheids- en milieu-eisen voldoet. Dat is op langere termijn ook gunstig voor uw portemonnee, want eventuele mankementen kunnen zo bijtijds verholpen worden.

Wettelijk verplicht

De APK is in Europa wettelijk verplicht voor auto’s die maximaal 3500 kg zwaar en minimaal 3 jaar oud zijn. U kunt uw auto alleen laten keuren bij autobedrijven in Nederland die door de RDW zijn erkend. Dus ook bij Primoto autobedrijf. Om de kwaliteit te waarborgen, houdt de RDW met steekproeven toezicht op de uitvoering van de APK-keuring. Ook moet de keurmeester aan bepaalde eisen voldoen. Na de keuring ontvangt u een keuringsrapport. Daarin staat of uw auto is goedgekeurd of dat er bepaalde mankementen zijn die eerst verholpen moeten worden. De datum van de eerste toelating is bepalend voor de keuring. Die datum is af te leiden van het kenteken- bewijs deel!. Drie jaar na deze datum moet de auto voor het eerst worden gekeurd.


Altijd Oké inclusief APK

Door de APK te combineren met een Altijd onderhoudsbeurt slaat u in feite twee vliegen in één klap. In dat geval is de APK gratis én uw auto wordt door de monteurs van Primoto autobedrijf direct vakkundig onder handen genomen.